Gminny konkurs plastyczny na Oryginalną Kartkę Wielkanocną 2017

Świetlica artystyczna przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy ogłasza

Gminny konkurs plastyczny na Oryginalną Kartkę Wielkanocną 2017

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych dzieci,
 • kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,
 • promowanie twórczości własnej dzieci.

Organizatorem konkursu jest świetlica artystyczna przy Szkole Podstawowej w Złotorii. Konkurs trwa od 01 marca 2017r. do 27 marca 2017r. Prace należy w tym terminie przesyłać lub dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Złotorii z dopiskiem „Gminny konkurs plastyczny 2017”. Zapraszamy do udziału uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Choroszcz w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Klasy I-III szkoły podstawowe
 • Klasy IV-VI szkoły podstawowe

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Pamiętaj – praca powinna:

 • nawiązywać do tematyki Świąt Wielkanocnych (zachowywać tradycyjne motywy i kolorystykę Świąt),
 • być w formacie: A5,
 • być wykonana techniką dowolną, bez użycia materiałów nietrwałych jak kasze, ryże, cukier,  itp. oraz z wyłączeniem grafiki komputerowej,
 • być zrobiona samodzielnie,
 • nie być wcześniej nigdzie prezentowana lub publikowana,
 • nie brać udziału w innych konkursach,
 • na odwrocie posiadać przyklejoną, kompletną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną (załącznik nr 1)
 • mieć napis: „Wesołych Świąt” (nie można go wydrukować).

 

Wszyscy laureaci i autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://mgops.choroszcz.pl/ i http://gazeta.choroszcz.pl/w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

Regulamin

Załącznik nr 1 Gminny konkurs plastyczny