Wnioski 500+ na nowy okres od 1 października 2017 r.

Do pobrania wniosek wraz z załącznikami (załączniki mogą być  wymagane są dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, w zależności od posiadanych źródeł dochodów) 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA […]

Czytaj więcej