Świadczenie Rodzicielskie od stycznia 2016

Świadczenia rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, […]

Czytaj więcej

Złotówka za złotówkę

„Złotówka za złotówkę”- od 01 stycznia 2016r. nowe zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego MGOPS w Choroszczy informuje, że od dnia 01 stycznia 2016r. zmieniają się zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego tj. 674,00 zł. lub […]

Czytaj więcej