Statut

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej reguluje Uchwała nr VIII/96/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Choroszczy.