Kadra

Kierownik

tel. 85 713-22-26, fax. 85 713-22-40
Małgorzata Klimaszewska

Zastępca kierownika

Barbara Kossowska

 

Pomoc społeczna

tel. 85 713-22-23

 Pracownicy socjalni:

  • Stanisława Jolanta Andruszkiewicz
  • Czesława Lewonowska
  • Barbara Kossowska
  • Joanna Łupińska
  • Eliza Picewicz

 

Wspieranie rodziny

tel. 85 713 22 23

Asystent Rodziny Urszula Łabowicz


Referat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

tel. 85 713-22-41, fax. 85 713-22-40

  • Anna Wierzbicka
  • Małgorzata Popko
  • Sylwia Konecka
  • Magdalena Kamińska