Świadczenie Rodzicielskie od stycznia 2016

Świadczenia rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, […]

Czytaj więcej

Złotówka za złotówkę

„Złotówka za złotówkę”- od 01 stycznia 2016r. nowe zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego MGOPS w Choroszczy informuje, że od dnia 01 stycznia 2016r. zmieniają się zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego tj. 674,00 zł. lub […]

Czytaj więcej

Fundusz Alimentacyjny na okres świadczeniowy 2015/2016

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy przypomina osobom, które pobierają zasiłki rodzinne wraz z dodatkami lub fundusz alimentacyjny na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczania zaświadczenia lub oświadczenia o podjęciu/kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole w roku szkolnym 2015/2016. Zaświadczenie należy złożyć w MGOPS Choroszczy do dnia 10 września 2015r. […]

Czytaj więcej

Nowy Okres Zasiłkowy 2015/2016

  W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży […]

Czytaj więcej