DRUKI WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ DO POBRANIA

Ważne! Wnioski będzie można składać  od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – rodzice dostaną wyrównanie wstecz.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Pamiętaj, aby druk wniosku wypełnić dokładnie i czytelnie.

(więcej…)

Czytaj więcej

Świadczenie Rodzicielskie od stycznia 2016

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

(więcej…)

Czytaj więcej

Złotówka za złotówkę

Złotówka za złotówkę”- od 01 stycznia 2016r. nowe zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

MGOPS w Choroszczy informuje, że od dnia 01 stycznia 2016r. zmieniają się zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego tj. 674,00 zł. lub 764,00 zł ( w przypadku gdy w członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

(więcej…)

Czytaj więcej

Fundusz Alimentacyjny na okres świadczeniowy 2015/2016

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy przypomina osobom, które pobierają zasiłki rodzinne wraz z dodatkami lub fundusz alimentacyjny na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczania zaświadczenia lub oświadczenia o podjęciu/kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole w roku szkolnym 2015/2016. Zaświadczenie należy złożyć w MGOPS Choroszczy do dnia 10 września 2015r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia we wskazanym terminie skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń rodzinnych.

(więcej…)

Czytaj więcej

Nowy Okres Zasiłkowy 2015/2016

 

W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 01 września 2015r. do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015r. następuje do dnia 31 grudnia 2015r.

Kompletne wnioski przyjmowane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy ul. Dominikańska 2 w poniedziałek od 7.30 do 18.00 od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać pod numerem tel. (0-85) 7 13 22 41.

Czytaj więcej