Statut

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej reguluje Uchwała nr XXIX/322/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Choroszczy.

i uchwały zmieniające statut: